Trainingsschema

Souplesse methode vs. methode Verheul

De souplesse methode is een afgeleide van de methode Verheul. Herman Verheul ontwikkelde deze methode in zijn periode als trainer van Phoenix, de vereniging uit Utrecht die nog altijd bekend staat om deze trainingsmethode.
De methode is gebaseerd op vier pijlers:

  • Geen duurlopen en intensieve intervallen, alleen extensieve intervallen met lange pauzes;
  • Minstens een bostraining of fartlek in de week;
  • Veel wedstrijden;
  • Krachttraining (Verheul noemde het gymnastiek).

Klaas Lok is de grondlegger van de souplessemethode en was een van de meest succesvolle pupil van Verheul.
Een paar opvallende verschillen:

  • Ondanks dat Lok zijn boek ‘Het Duurloopmisverstand’ noemde, past hij in de voorbereiding van de langere wedstrijden een vorm van duurlopen toe onder de noemer wisselduurloop.
  • Verheul liet zijn atleten alleen 15×200, 10×400 en 6×1000 meter trainen (met lange pauzes). Lok voegt er in zijn schema’s 2000-jes aan toe.

Trainingsschema

Dick Leseman maakt al jaren trainingsschema’s voor wedstrijdatleten en recreanten, voor verenigingen en voor individuele atleten. Hij werkt met zelf ontwikkelde schema’s en met afgeleide schema’s van onder meer Jack Daniels, Brad Hudson, Véronique Billat, Herman Verheul en Klaas Lok. U kunt standaard schema’s opvragen of persoonlijke schema’s met of zonder updates en logboek.